admin netpharma

گیری فاینال 1 1

امکان راس گیری فاکتور چیست و چه کمکی به داروخانه ها میکند؟

یکی از دغدغه داورخانه‌ها تاریخ سررسید چک و فاکتور خرید است. نت فارما برای حل این مشکل امکان راس گیری فاکتور را در پنل کاربری داروخانه برای آن‌ها فراهم کرده‌است.