سامانه نت فارما چگونه کار می‌کند

سامانه نت‌فارما چگونه کار می‌کند؟

نت‌فارما در حوزه سلامت هوشمند بمنطور کاهش مشکلات موجود در تعاملات میان داروخانه‌ها، شرکت‌های پخش و تولیدکنندگان اقلام دارویی کار می‌کند